อัลบั้มภาพ

กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวขอพร

โดย admin
 วันที่ 29 เม.ย. 2559 เวลา 16:55 น.
 3489
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ รดน้ำดำหัวท่านสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและนักสหกรณ์อาวุโส เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อม แก่ชาวสหกรณ์ที่ห้ความเคารพนับถือ ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการขอขมาลาโทษ อาจเคยล่วงเกินอีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน