อัลบั้มภาพ

ตรวจสุภาพ

โดย admin
 วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 17:20 น.
 2822
โครงการสหกรณ์ห่วงใย ใส่ใจสมาชิก การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับสมาชิก ปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่อำเภอปาย ถึงอำเภอสบเมย ปีนี้สมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจมาตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นครับ