อัลบั้มภาพ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 16:39 น.
 2444
วันที่14 พ.ค. 2559 เวลา08.00-16.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจััดการ และผู้แทนสมาชิกสหกรร์ ตรามหลักการสหกร์ข้อที่ 5 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท