ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 12:53 น.

โครงการปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณรอบอาคา...

โดย admin -  วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 11:05 น.

กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ผู้อาวุโสสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 18:18 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โดย admin -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:26 น.

สรุปสถานภาพของบัญชีสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:49 น.

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:47 น.

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:42 น.

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 17:06 น.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

อัลบั้มภาพ