ข่าวประกาศอื่นๆ

แนะนำหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 10:52 น.
 165
ผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง 1
UploadImage
ผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง 2
UploadImage
ผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง 3
UploadImage
ผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอขุนยวม
UploadImage
UploadImageUploadImageผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอปาย 1
UploadImage
UploadImageผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่ลาน้อย 1
UploadImage
UploadImageผู้สมัครกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่สะเรียง 2
UploadImage
ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการหน่วยอำเภอปาย
UploadImage
ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการหน่วยอำเภอขุนยวมและปางมะผ้า
UploadImage
ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการหน่วยอำเภอแม่ลาน้อยและสบเมย
UploadImage
ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการหน่วยอำเภอแม่สะเรียง
UploadImage