ข่าวสินเชื่อ

เงินกู้ฉุกเฉิน

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 12:09 น.
 2114
                     
เงินกู้ฉุกเฉิน
  • กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 30,000  บาท และไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่
  • ส่งชำระไม่เกิน 4 งวด