ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

โดย admin
 วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:47 น.
 1893
           จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
โดยต้องยื่นขอรับเงินสวัสดิการภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากไปประกอบพิธีฮัจญ์

เอกสารประกอบรับสวัสดิการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
- เอกสารการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์