อัลบั้มภาพ

จัดการอบรม ศึกษาดูงานพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่

โดย admin
 วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 13:21 น.
 3008
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จัดการอบรม ศึกษาดูงานพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการอำเภอ ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2559 ณ จ.เชียงใหม่-ลำพูน