อัลบั้มภาพ

ประชุมสมาชิกเครือข่ายอำเมือง 4

โดย admin
 วันที่ 17 พ.ค. 2559 เวลา 15:29 น.
 2419
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา08.00-12.00น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน โดยนายประชา เทพวงค์ รองประธานกรรมการ 1 และกรรมการประสาน อำเภอเมือง 4 จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายอำเภอเมือง 4 โดยมีนายนายประเสริฐ วิริยะภาพ ประธานกรรม นายประเสริฐ คำดวง รองประธานกรรมการ 2 นายนายสงวน ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ นางสาวเพ็ญจันทร์ เครือเทพ รองผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมและพบปะสมาชิกเครือข่าย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน