ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 11:28 น.

แบบสำรวจข้อมูลอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ ประจำปี 2566

ตอบแบบสำรวจได้ที่ ลิ้งค์-->> https://forms.gle/d3StJVjgPvozSsuZ8

โดย admin -  วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 16:41 น.

การพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เอกสาร (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และแบบตอบรับอยู่ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 16:04 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เอกสารรายงานกิจการ อยู่ด้านล่าง

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:07 น.

การอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 (Online) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด วิธีการ 1. สมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ...

อัลบั้มภาพ