ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 10:33 น.

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2561 เวลา 13:18 น.

สมัครสส.ชสอ.

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2561 เวลา 13:17 น.

สมัครสสอค.

โดย admin -  วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.

สหกรณ์มอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 10:14 น.

อบรมสมาชิกใหม่

โดย admin -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:26 น.

สรุปสถานภาพของบัญชีสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:49 น.

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:47 น.

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:42 น.

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

อัลบั้มภาพ