ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:19 น.

เงินสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้อง จำนวน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 10:56 น.

เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและหรือถึงแก่กรรม

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้ ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 10:42 น.

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

การสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว จะจ่ายให้แก่บุคคลในครอบครัวสมาชิก เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ตามอัตราดังนี้ ...

อัลบั้มภาพ