ข่าวประกาศอื่นๆ

แบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561

โดย admin
 วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 14:16 น.
 477
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561  ในวัน เสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561  ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด (แห่งใหม่)
จึงขอความร่วมมือมายังท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561


ลิ้งค์สำหรับตอบแบบสอบถามออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/17U5NnCnw9em5hic9JdPcYzTNP24xxlAYJM66UE25qSU/edit